Để soi lô chuẩn, nhất định phải biết những cách này